Những con số
Chăm sóc khách hàng
900.000 khách hàng thân thiết
1200 Nhân sự
9000 điểm bán hàng

Lễ vinh danh "Chiến sĩ thi đua VPI"

Actavis
BELOURTHE
OMIRA
BERIEF SOJAFIT
GILBERT
IMEKO
TTY BIOPHARM
Medifood