Những con số
Chăm sóc khách hàng
900.000 khách hàng thân thiết
1200 Nhân sự
9000 điểm bán hàng

Chủ tịch thành phố Incheon - Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại VPI

Actavis
BELOURTHE
OMIRA
BERIEF SOJAFIT
GILBERT
IMEKO
TTY BIOPHARM
Medifood