Những con số
Chăm sóc khách hàng
900.000 khách hàng thân thiết
1200 Nhân sự
9000 điểm bán hàng

20-10 Ngập tràn tiếng cười trong ngôi nhà chung VPI

Actavis
BELOURTHE
OMIRA
BERIEF SOJAFIT
GILBERT
IMEKO
TTY BIOPHARM
Medifood